IMPACT COATINGS SKJUTER PÅ PUBLICERING AV DELÅRSRAPPORTEN FÖR TREDJE KVARTALET 2019 TILL 1 NOVEMBER

2019-10-23

Styrelsen i Impact Coatings har beslutat att senarelägga publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 från 25 oktober till 1 november, p g a att bolaget behöver ytterligare tid för att färdigställa rapporten.

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
+46 768 43 43 76
 

Peter Högfeldt, VP Marketing
+46 708 87 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019, kl. 08:00 CEST.

———————————————————