IMPACT COATINGS SKJUTER PÅ PUBLICERING AV ÅRSREDOVISNING TILL 29 APRIL

2019-04-15

Publiceringen av Impact Coatings årsredovisning har flyttats fram från planerat datum 15 april till den 29 april.

För mer information kontakta: 

Torbjörn Sandberg, VD
+46 768 43 43 76
 

Peter Högfeldt, VP Marketing
+46 708 87 44 34
 

E-mail: investors@impactcoatings.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 april 2019, kl. 08:00 CEST.

———————————————————————————-