IMPACT COATINGS SATSAR YTTERLIGARE PÅ KINA OCH ANSTÄLLER LOKAL SÄLJPERSONAL

2017-09-01

Impact Coatings, som utvecklar och säljer världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer, har anställt sin första lokala säljare med fokus på den kinesiska marknaden.

Jia Zhendong, som tillträder omedelbart, ska driva Impact Coatings säljarbete på den snabbt växande kinesiska marknaden tillsammans med bolagets VD Henrik Ljungcrantz och den asiatiska säljagenten Marty Kikuchi.

JIA Zhendong kommer närmast från positionen som marknadschef på Shenzhen RightIC Electronics vilken är en av de ledande oberoende elektronikdistributörerna i Kina. Han har lång erfarenhet från flera sälj- och marknadsroller i olika delar av Kina, bland annat som säljchef inom Sandvik Coromant. Han är baserad i Beijingregionen, men kommer att bearbeta hela den kinesiska marknaden med fokus på fordonsindustrin och utvecklingen av vätgasfordon.

Impact Coatings har med sin världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor en strategisk position på marknaden för vätgasdrivna fordon. Kina är det land där utvecklingen av vätgasdrivna fordon går snabbast och marknaden där står volymmässigt inför sitt stora genombrott. Impact Coatings är mycket väl positionerat.

”Intresset för vår beläggningsteknologi är mycket stort i Kina, vilket inte minst har märkts vid den stora vätgas- och bränslecellsmässan i Beijing i veckan. Presumtiva kunder tar spontan kontakt med oss då vi anses leverera de bästa beläggningarna och beläggningssystemen på marknaden. Anställningen av Jia Zhedong är därför strategiskt viktig, men även nödvändig för att vi ska hinna med i försäljningsarbetet”, säger Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz.

För mer information kontakta:
VD Henrik Ljungcrantz
Tel: 0706-63 55 80 eller e-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se 

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2017, kl. 08:30 CET.

————————————————————————————-