IMPACT COATINGS REVIDERAR FÖRSÄLJNINGSUPPGIFTER

2011-12-08

Två för Impact Coatings avgörande systemaffärer skulle ha nått avslut i november och därigenom ligga till grund för Bolagets resursplanering för 2012. Affärerna är i högsta grad aktuella men om inte dessa eller några andra affärer avslutats före årsskiftet, kommer kostnadsreducerande åtgärder att vidtas. Till dess kvarstår målsättningen att uppnå en försäljningstakt om ett system per månad.

De två aktuella systemaffärerna är av mycket stor betydelse för Bolagets fortsatta utveckling. Den ena inkluderar ett ReelCoatersystem för högvolymproduktion av SilverMaxPhase på elektriska kontakter för mobiltelefoner och den andra en komplett anläggning för dekorativ beläggning av plastdetaljer till bilindustrin.

Hösten 2011 har varit mycket intensiv för Bolagets försäljningsavdelning. Aldrig tidigare har Bolaget varit involverad i så många kunders investeringsprocesser. Komplexiteten i dessa samt den finansiella osäkerheten i omvärlden har emellertid medfört att besluten i flera fall flyttats till nästa budgetår. Detta innebär å andra sidan att det kommer att finnas en god bas för avslut under de inledande månaderna 2012.

För mer information, kontakta verksamhetschef Torsten Rosell, tel 013-359952, 0705-126109 alternativt torsten@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.