Impact Coatings registrerar dotterbolag i USA för att möta växande efterfrågan på den nordamerikanska marknaden

2023-06-15

Impact Coatings AB (publ) har slutfört registreringen av ett dotterbolag i USA – Impact Coatings North America, LLC – för att möta växande efterfrågan på den nordamerikanska marknaden. Verksamheten fortsätter att utvecklas under ledning av regionchef Robert Mamazza, med fokus på etablering av ett Coating Service Center, som ska vara redo för drift under 2024.

Dotterbolaget i USA är ett viktigt steg i expansionen i Nordamerika och ett huvudsyfte med emissionslikviden från företrädesemissionen i mars 2023. Med dotterbolag på plats stärker Impact Coatings sin närvaro i regionen som helhet. Bolaget kommer närmare nuvarande och potentiella kunder, reglerande och avtalsprocesser underlättas och övergripande kännedomen ökar.

Under de senaste åren har USA tagit en ledande roll inom grön vätgas. Vätgas från förnybar energi spelar en avgörande roll i Inflation Reduction Act som blev federal lag 2022, Energy Earth Shot-initiativen från det amerikanska energidepartementet och den nya National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap som den 6 juni tillkännagavs av Biden-administrationen. Dessa och andra initiativ skapar goda förutsättningar för Impact Coatings att stärka sin position på den nordamerikanska marknaden.

”Den gröna vätgasrevolutionen pågår för fullt – med USA i spetsen. Statliga incitament under de senaste åren lägger en solid grund för vätgasindustrin i Nordamerika. Stora aktörer inom området planerar för betydande produktionsvolymer av grön vätgas”, säger Robert Mamazza, Regional President North America.

“Vi fortsätter att göra framsteg på den nordamerikanska marknaden, ett huvudfokus i vår strategiska agenda. Med dotterbolaget på plats är vi bättre positionerade för att tillvarata nya möjligheter i regionen och bygga vidare på den senaste tidens ordrar. Det är också ett viktigt steg mot etableringen av ett nytt Coating Service Center, redo att vara i drift under 2024″, säger Torbjörn Sandberg Kanon, VD för Impact Coatings.