Impact Coatings publicerar investerarpresentation med anledning av pågående företrädesemission

2023-03-14

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA VÄRDEPAPPER I IMPACT COATINGS OCH INFORMATIONEN ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.

 

I samband med teckningsperioden (9 mars-23 mars, 2023) för pågående företrädesemission i Impact Coatings AB, publicerar nu bolaget en investerarpresentation om bolaget och företrädesemission, med VD Torbjörn Sandberg som presentatör. Presentation finns att se på på www.impact-offer.com.

Investerarpresentationen utgör annonseringen i samband pågående företrädesemission i Impact Coatings. Ett prospekt har offentliggjorts och finns tillgängligt på Impact Coatings webbplats, www.impact-offer.com, på Pareto Securities hemsida, www.paretosec.com, och på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.