IMPACT COATINGS PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING

2013-04-02

Årsredovisning för Impact Coatings AB (publ), noterade på Nasdaq OMX Stockholm First North, finns nu att ladda ner från Bolagets rapportarkiv.

För frågor kring årsredovisningen hänvisas till Torsten Rosell, 013 359952 alternativt torsten@impactcoatings.se


Impact Coatings AB utvecklar och kommersialiserar innovativ teknologi för PVD ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Företagets huvudprodukt är beläggningsmaterialet SilverMaxPhase, som kan ersätta guld på elektriska kontakter. För rationell industriell applicering av materialet, har beläggningssystemen ReelCoater™,InlineCoater™och PlastiCoater™ utvecklats. Dessa kan även användas för applicering av andra material för t ex dekorativa och optiska applikationer.

Målgruppen består främst av komponenttillverkare för elektronik- och fordonsprodukter.

Verksamheten startade 1997 och efter en fas av utveckling och etablering av produkter och tjänster har den globala exploateringen inletts. Bolagets aktie handlas sedan 2004 på OMX Stockholm First North. Bolagets certified adviser är Remium Nordic AB.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.