Impact Coatings publicerar årsredovisning för 2022

2023-04-28

Impact Coatings årsredovisning för 2022 bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.