Impact Coatings publicerar årsredovisning för 2021

2022-04-14

Impact Coatings årsredovisning för 2021 bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.