IMPACT COATINGS PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2020

2021-04-16

Impact Coatings årsredovisning för 2020 bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.