IMPACT COATINGS PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2018

2019-04-24

Impact Coatings årsredovisning för 2018 finns nu att ladda ner på Bolagets hemsida.

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
Tel: 0768-43 43 76

Marie Dhayer Teikmans, CFO
Tel: 070-812 71 96

E-mail: investors@impactcoatings.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2019, kl. 10:00 CEST.

 ————————————————————