IMPACT COATINGS PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2017

2018-04-17

Impact Coatings årsredovisning för 2017 finns nu att ladda ner på Bolagets hemsida.

För mer information kontakta VD Henrik Ljungcrantz, tel. 0706-63 55 80, eller e-mail henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2018, kl. 10:30 CEST. 

————————————————————————-