IMPACT COATINGS PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2016

2017-04-28

Impact Coatings årsredovisning för 2016 finns nu att ladda ner på Bolagets hemsida.

För mer information kontakta VD Henrik Ljungcrantz, tel. 0706-63 55 80, eller e-mail henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017, kl. 15:30 CET.

——————————————————