IMPACT COATINGS PRESENTERAR PRELIMINÄRT DELÅRSRESULTAT

2009-08-04

Impact Coatings har under det senaste året genomfört ett antal större systemaffärer som tidigare publicerats. Mot bakgrund av resultatavräkningen för dessa affärer kommer bolagets resultat för andra kvartalet att bli väsentligt bättre än tidigare kvartalsresultat.

Preliminära siffror för perioden återfinns i bifogad PDF. Styrelsens bedömning är att det är av väsentligt intresse för aktiemarknaden att denna information tidigareläggs. Bolagets delårsrapport avseende perioden januari-juni 2009 kommer som tidigare meddelats att presenteras den 21 augusti 2009.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.