Impact Coatings presenterar beläggningssystem för högvolymproduktion av metallplattor på f-cell Stuttgart, 4-5 oktober

2022-09-29

På f-cell – The Hydrogen Fuel Cell Conference and Trade Fair – i Stuttgart den 4-5 oktober kommer Impact Coatings att presentera en ny generations beläggningssystem för volymproduktion av metallplattor för bränsleceller och elektrolys. Det nya beläggningssystemet benämns INLINECOATER™ IC2000 och den första enheten förevisas nu för kunder i Impact Coatings anläggning i Linköping, samtidigt som den genomgår processkvalificering för metallplattor till PEM-bränsleceller inför produktlansering.

Vätgas är en av nyckellösningarna för att fasa ut fossila bränslen i samhället, bland annat inom energi och mobilitet. Det innebär att efterfrågan på vätgasbränsleceller och elektrolysörer har ökat och förväntas fortsätta växa snabbt under detta decennium. Fordonstillverkare och stora komponenttillverkare är ledande i framväxten av den nya vätgasindustrin och de använder i första hand bränsleceller av PEM-typ (proton exchange membrane) för transporttillämpningar. För att uppnå optimal stackprestanda är flödesplattor av metall med effektiva beläggningar i fokus både för bränsleceller och elektrolys.

Sedan 2018 använder Impact Coatings i sitt interna Coatings Service Center samt flera bränslecellstillverkare systemtypen INLINECOATER™ IC500 för beläggning av bränslecellsplattor. Högkvalitativa beläggningar produceras med en kompakt systemplattform, där korta cykeltider möjliggör integrering i automatiserade produktionsflöden.

Den nya INLINECOATER™ IC2000 bygger på samma beprövade systemarkitektur. Den är uppskalad för att ge högre produktivitet, beläggning av upp till 3 miljoner PEM-bränslecellsplattor per år, beroende på parametrar som plattstorlek, beläggningstyp och tjocklek, arbetsdagar och skift. IC2000-systemet är kompakt, med ett fotavtryck på endast 6,2 x 2,2 meter. Den har färre kritiska komponenter, såsom vakuumpumpar och spänningsaggregat, än traditionella storskaliga industrilösningar. Att addera ytterligare beläggningssystem är enkelt när produktionen ska skalas upp och resulterar i hög tillförlitlighet genom redundans och kostnadseffektiv volymtillverkning av de kritiska bränslecells- och elektrolyskomponenterna.

Impact Coatings är ett kunskapscenter och en ledande leverantör av beläggningslösningar för metallplattor till kunder globalt. Utvecklingsarbete inom bränslecellsbeläggningar startade för mer än femton år sedan och bolagets ädelmetallfria Ceramic MAXPHASE™-beläggning för PEM-bränsleceller har nästan ett decennium av fältkvalificering inom fordonstillämpningar. Företaget fortsätter idag att utveckla nya beläggningslösningar tillsammans med kunder för att möta kommande behov på marknaden för både bränsleceller och elektrolys.

Bolaget stödjer kunder i vätgassegmentet med skalbara produktionslösningar för metallplattor, vilket inkluderar beläggningstjänster, beläggningsteknik och system för volymproduktion. Med erfarenhet från sitt Coating Service Center i Linköping, förbereder nu företaget öppningen av ett andra Coating Service Center i Shanghai, Kina.