IMPACT COATINGS ÖKAR SAMARBETE MED ABB OM UTVECKLING AV SMARTA ELNÄTSLÖSNINGAR

2015-05-25

I det utvecklingsprojekt rörande smarta elnätslösningar, som startades 2014, har Impact Coatings hittills varit en vilande partner. Från nu övergår Impact Coatings till en aktiv partner tillsammans med ABB,  Uppsala Universitet, Tecnalia (Spanien).  Projektet är finansierat av European Institute of Innovation & Technology (EIT) och sträcker sig över 3 år med en budget på ca 4 milj EUR, Impact Coatings projektfinansiering beräknas uppgå till 65 000 EUR för 2015.

Projektet syftar till att utveckla material till nya smarta nätverkslösningar för elförsörjningen, där elen produceras nära användaren samtidigt som han fortsatt är ansluten till elnätet ("Smart Grids").

Förnyelsebar energi som vind, sol, våg och vatten ger ofta ojämn elförsörjning. Energin behöver hanteras genom att distribuera överskottet till elnätet respektive att hämta underskottet från elnätet. För att klara detta behöver elnätet nya brytare och switchar med nya kontaktmaterial med målet att uppnå längre underhålsintervaller samtidigt som prestanda förbättras.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.