IMPACT COATINGS ÖKAR FÖRSÄLJNINGSINSATSERNA

2010-09-02

Impact Coatings, noterade på OMX First North, genomför ytterligare utökningar av  säljorganisationen för sina PVD-beläggningssystem. För att klara detta utan kostnadsökningar, kommer den nuvarande organisationen att reduceras med 3-5 personer.

En nyligen genomförd ökning av försäljningsresurserna inom applikationsområdet Metall på plast har lett till att antalet nya prospekt ökar snabbt inom detta område. Nu inleds motsvarande offensiv inom området Dekorativa beläggningar på metall. Detta har medfört att rekrytering av ett antal säljare har påbörjats.

Samtidigt är Bolagets produkter relativt färdigutvecklade och tillverkningseffektiviserade, varför det inom dessa områden råder en viss överkapacitet för tillfället. Detta innebär att förhandlingar om uppsägning av 3-5 personer inletts. Personalminskningen kan genomföras utan att äventyra Bolagets förmåga att möta den ökade efterfrågan som förväntas bli resultatet av försäljningsoffensiven.

Satsningen inom området Dekorativa beläggningar på metall riktar sig mot applikationer såsom mobiltelefoner, glasögon, klockor mm. Intresset är för närvarande stort för att med PVD-beläggningar differentiera denna typ av produkter. Impact Coatings erbjudande ger producenter av denna typ av komponenter en rad fördelar, men affärsprocesserna kräver omfattande försäljningsinsatser.

För mer information, kontakta Impact Coatings VD, Henrik Ljungcrantz, t ex 013-359951, 070-6635580 alternativt henrik@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.