Impact Coatings ökar fokus på skalbara lösningar och tjänster

2022-05-25

På Impact Coatings strategipresentation klockan 10.00 idag kommer VD Torbjörn Sandberg att presentera bolagets uppdaterade strategi med utökat fokus på att sälja skalbara lösningar och tjänster. Affärsmodellen kommer att kapitalisera på Impact Coatings marknadsledande expertis inom beläggningsteknik och skapar förutsättningar för hållbar tillväxt med återkommande intäkter. Kundernas behov av beläggningstjänster och skalbara beläggningslösningar drivs av kraftig tillväxt för vätgasmarknaden samt snabb teknikutveckling inom autonoma fordon.

”Impact Coatings accelererar arbetet mot att bli ett tjänsteföretag inom beläggningsteknik baserad på PVD. Vi kommer genom detta arbete att etablera Impact Coatings marknadsledande expertis på snabbväxande nyckelmarknader globalt, och genom det stärka förutsättningarna för hållbar och lönsam tillväxt. Jag ser med stor tillförsikt fram mot att genom initiativet skapa tydliga kundvärden och därigenom också långsiktiga aktieägarvärden”, säger Torbjörn Sandberg, VD för Impact Coatings.

Bakgrund till den vidareutvecklade affärsmodellen

Impact Coatings har historiskt varit fokuserade på maskinaffärer, som är oregelbundna och har långa säljcykler och som kräver personella resurser som varierar kraftigt över tid. Detta har lett till att bolaget varit beroende av ett antal större maskinleveransavtal per år.

Impact Coatings har samtidigt svarat upp mot en starkt ökande efterfrågan av Coating Services, ett affärsområde där omsättningen ökade med över 60 procent under 2021. Den starka efterfrågan drivs bland annat av den globala klimatomställningen med allt skarpare regulatoriska krav på exempelvis fordonsindustrin. Impact Coatings har noterat att många befintliga och potentiella kunder avvaktar med investeringar i beläggningsutrustning till förmån för att köpa beläggningstjänster med bolagets unika expertis, för att därigenom pröva olika teknologier och få konkurrensfördelar.

Omfattningen av det nya tjänsteerbjudandet och dess påverkan på Impact Coatings finansiella profil

Impact Coatings tjänsteerbjudande kommer initialt att fokusera på att snabbt skala upp Coating Services och utveckla en bredare eftermarkandsaffär. På sikt kommer tjänsteerbjudandet att vidareutvecklas ytterligare i takt med att kundernas behov förändras.

Genom att bredda tjänsteerbjudandet avser bolaget att bygga närmare kundrelationer, uppnå ett mer effektivt resursutnyttjande och att bättre serva snabbväxande marknader. Modellen förbättrar förutsättningarna att generera återkommande intäkter. I tillägg kommer skalbarheten att förbättras vilket kompenserar för de initiala investeringarna. Sammantaget förväntas de ökade återkommande intäkterna, effektivare resursutnyttjande och ökad skalbarhet att kompensera för den initiala ökningen av CAPEX som härrör från uppskalningen av tjänsteaffären.

Utrullning och målbild

Omsättningen från tjänsteverksamhet, som 2021 var 27 procent av totalomsättningen, bedöms kunna uppgå till 50 procent över tid baserat på den uppdaterade strategin. Coating Services kommer att etableras i Kina under 2022 och planeras att etableras i Sydkorea, USA och Tyskland under 2023-24. Detta kommer att ske parallellt med breddningen av tjänsteaffären.

Presentation av den uppdaterade strategin

Impact Coatings VD Torbjörn Sandberg kommer idag klockan 10.00 via webcast/telefonkonferens att hålla en presentation av den uppdaterade strategin. Presentationen hålls på engelska och avslutas med en frågesession.

Länk till webcast: https://fronto.vancastvideo.com/event/G8LdOPH5/2772/?lang=2297

Deltagare ställer sina frågor och kan även lyssna på presentationen via telefonkonferensen.

Telefonnummer för inringande deltagare:

Sverige: +46850558357
Storbritannien: +443333009272
Konferens-ID: EV00135154