Impact Coatings offentliggör prospekt för nyemission samt inbjuder till informationsträffar

2007-10-29

Impacts teknologi är nu färdig för kommersiell användning och fortsatt teknisk utveckling sker i huvudsak med kunddriven finansiering. Befintligt kapital, checkkredit och orderstock säkrar därför likviditeten för överskådlig tid. För att växla upp tempot i den globala exploateringen har emellertid styrelsen beslutat att genomföra en nyemission med teckningstid 5-16 november.

Kapitalet från nyemissionen skall i huvudsak användas till:

• Öka potentiella kunders tillförlit till Impacts långsiktiga leveransförmåga
• Klara multipla affärer
• Offensiva affärssatsningar

I samband med emissionen kommer ett antal informationsträffar att arrangeras i:

• Linköping 5/11 och 12/11
• Göteborg 6/11 samt 8/11
• Luleå 7/11
• Sockholm 8/11
• Malmö 9/11

Mer information om dessa, samt prospektet i sin helhet finns publicerade på www.impactcoatings.se

För mer information, kontakta Impact Coatings styrelseordförande Torsten Rosell, tel 0705-126109.
Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.