Impact Coatings och Volvo Cars inleder samarbete för elektriska kontakter i fordon

2007-10-30

Kontakterna för elektrisk anslutning av släpvagnar till personbilar utsätts för en besvärlig miljö samt hårt slitage, vilket Impacts Coatings beläggningsmaterial Maxfas kan bidra till att förbättra.

Impact Coatings har därför via ett konsortsium inlett samarbete med Volvo Cars för att utveckla en ny släpvagnskontakt. Projektets resultat kan också komma att överföras till andra applikationer.

För projektets genomförande ingår Impact Coatings som en part i ett konsortium av företag som designar och tillverkar kontaktstiften, plastkapslingen och kablagen. Övriga deltagare är svenska Adcontact och Mecdon samt schweiziska Vogt och tjeckiska Stul.

Ytterligare användarintressenter finns med i projektet, varför volymen snart kan motsvara kapaciteten i ett beläggningssystem av typen ReelCoater.

För att få igång projektet har det varit helt avgörande att säkra tillgången till kapaciteten i en sådan maskin. Impact Coatings har därför åtagit sig att tillhandahålla en första ReelCoater på så kallad inhouse-basis. Inhouse innebär att systemet placeras hos kontaktdonstillverkaren, men Impact Coatings äger systemet och tar betalt per producerad detalj. Förutom att reducera den initiala affärsrisken för kontaktdons-tillverkaren expanderas det totala affärsomfånget för Impact Coatings.

Samarbetet med Volvo Cars har resulterat i att ytterligare applikationer inom Volvo Cars penetreras, såväl andra Maxfas-applikationer som inom det dekorativa området.

”Tack vare Volvo Cars deltagande i projektet har vi varit beredda att ta en kalkylerad risk för att påskynda exploateringen av Maxfas. Förfarandet är ett exempel på hur vi avser att offensivt nyttja en del av kapitalet från den nyemission som nyligen beslutats” säger Torsten Rosell, styrelseordförande på Impact Coatings.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.