IMPACT COATINGS OCH VARIOPLAST ERSÄTTER KROM I NYA VOLKSWAGEN PASSAT

2014-11-19

Impact Coatings tyska kund Varioplast, har startat volymproduktion av en första, fullt kvalificerad fordonsdetalj, baserad på deras produkt Instantchrome™, som framställs med teknik från Impact Coatings. Produkten är klockvisare till interiören för nya Volkswagen Passat.

Alltfler detaljer i fordonsinteriörer och -exteriörer görs i kromat utförande. Den tidigare allenarådande metoden för det har varit våtkemisk plätering, som baseras på sexvärt krom.  På grund av det sexvärda kromets stora miljöbelastning är fordonsindustrin på väg att fasa ut denna teknik.

Ännu finns ingen given ersättare, men Impact Coatings har erhållit stor uppmärksamhet för sin lösning. Alternativet, som utvecklats bl a tillsammans med Varioplast, består av en portfölj av tekniska lösningar baserade på PVD-ytbeläggning, där produktionen sker i helintegrerade lean-orienterade produktionsceller. Lösningarna är helt fria från miljöfarliga kromjoner.

Varioplast investerade i en sådan cell för en tid sedan och har nu kvalificerats för ett första volymuppdrag. Detta öppnar inte bara upp för fler uppdrag från Volkswagen, utan även från andra fordonstillverkare, samt för leveranser av liknande celler till andra producenter. Vidare förväntas förekomsten av godkända och tillämpade alternativ påskynda de myndighetsbeslut om restriktioner mot kromplätering som branschen väntat på i flera år.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.