IMPACT COATINGS OCH POWERCELL STARTAR SAMARBETE AVSEENDE UTVECKLING AV BRÄNSLECELLER

2010-03-12

Impact Coatings driver sedan en tid tillbaka ett projekt tillsammans med ett antal andra leverantörer ett projekt vars syfte är att bygga upp en svensk kapacitet för tillverkning av bränsleceller. Projektet finansieras av SSF via programmet ProViking. Det svenska bränslecellsföretaget PowerCell har nu tecknat avtal om att delta i detta projekt och har därför startat samarbete med Impact Coatings avseende ytbeläggning av flödesplattor till de bränsleceller de utvecklar.

Maxfas-beläggning av flödesplattor förväntas påskynda etableringen av bränsleceller som miljövänlig energikälla, samtidigt som framställningen av Maxfas är miljövänligare än alternativa ytbehandlingar. ”Vi bedömer att Powercell har mycket goda möjligheter att exploatera sin bränslecellslösning inom en snar framtid. Det är därför mycket positivt för oss att delta i industrialiseringen av deras produktionsprocess. Samarbetet och den externa finansieringen av utvecklingen medför att vi återigen ökar vår fokusering på bränsleceller” säger Henrik Ljungcrantz, VD på Impact Coatings.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.