IMPACT COATINGS OCH OPTORUN SIGNERAR DISTRIBUTIONSAVTAL

2017-05-24

Impact Coatings har tecknat ett distributionsavtal med Optorun Co., Ltd., en av världens största leverantörer av utrustningar för vakuumytbeläggning. Det japanska företaget ska marknadsföra och sälja Impact Coatings beläggningssystem på den asiatiska marknaden, med huvudfokus på reflektorer och dekorativa komponenter till fordonsindustrin och på medicinska applikationer.

Optorun är den ledande leverantören i världen av beläggningsmaskiner för optiska antireflex- och antifingeravtryckbeläggningar till mobiltelefonskärmar. Företaget säljer och tillverkar ca. 750 beläggningssystem årligen, vilket även ger Impact Coatings en möjlighet att tillverka system i Optoruns fabriker.

Optorun börjar med att sälja Impact Coatings beläggningssystem InlineCoater™ och PlastiCoater™. Det svenska företaget kommer att tillhandahålla beläggningsexpertis inom områdena reflektorer och dekorativa komponenter för fordonsapplikationer samt för medicinska applikationer.

Den asiatiska fordonsindustrin är världens största och växer snabbt med uppbyggnad av tillverkning i Kina. Även i Kina, där lönenivåerna ökar snabbt, finns krav på automatisering och hög kvalitet, och därmed ett behov för Impact Coatings integrerade produktionslösningar för vakuumytbeläggning.

”Optorun och Impact Coatings matchar varandra väldigt väl. De har uppbyggda säljkanaler på den asiatiska marknaden och vi tillhandahåller innovativa, små och kostnadseffektiva beläggningssystem som passar för produktionsintegration i fordonsindustrin”, säger Henrik Ljungcrantz, grundare och VD för Impact Coatings. ”Vi ser med tillförsikt fram emot det här samarbetet.”

För mer information kontakta VD Henrik Ljungcrantz, tel. 0706-63 55 80, eller e-mail henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017, kl. 08:30 CET.

——————————————————————-