IMPACT COATINGS OCH MICHELIN FÖRDJUPAR SAMARBETE

2015-02-23

Michelin har för sin satsning på bränsleceller utvärderat Impact Coatings beläggning Ceramic MaxPhase™. Beläggningen har nu valts ut för en fördjupad optimering inför en planerad volymupprampning.

Franska Michelin, som är mest kända som en av världens största däcktillverkare, utvecklar också bränsleceller för fordonsändamål. Deras produkt ska initialt kunna användas som sk range extender för batteridrivna elbilar och därigenom utgöra en tidig tillämpning av bränslecellsteknologin. Produkten ska även kunna användas som huvuddrivkälla.

Det fortsatta samarbetet kommer att avse en optimering av processförfarandet för att anpassa Ceramic MaxPhase™ till Michelins specifika behov, samt förberedelser inför kommersiell produktion. Avsikten är att denna inledningsvis utförs hos Impact Coatings, vilket kommer att innebära en viss resursbeläggning av Bolaget legoverksamhet. 


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.