IMPACT COATINGS OCH HYUNDAI SIGNERAR MoU UNDER STATSMINISTERNS BESÖK I SYDKOREA

2019-12-18

Linköpingsföretaget Impact Coatings och Hyundai Motor Company undertecknade idag en avsiktsförklaring (MoU) i Seoul under statsministerns besök. Avsiktsförklaringen främjar ytterligare samarbetet mellan bolagen i utvecklingen av bränslecellsbeläggningar och vätgasteknik.

Sydkorea, Japan, Tyskland och andra industriländer investerar kraftigt i vätgasteknologi, ett komplement till batterier och i många avseende en mer komplett lösning för elektrifiering på global nivå. Vätgas, som omvandlas till elektricitet i bränsleceller, används för transporter, industri, el och värme för hushåll och för en rad andra områden. Både Sverige och Sydkorea har teknikbolag som ligger i framkant inom denna teknikutveckling.

Avsiktsförklaringen, som är icke bindande och saknar definierat ekonomiskt värde, följer på det gemensamma utvecklingsavtal mellan parterna som meddelades den 30 oktober 2019. Avsiktsförklaringen stärker relationen mellan bolagen och har ett viktigt symbolvärde mot bakgrund av de starka diplomatiska och ekonomiska förbindelserna mellan Sydkorea och Sverige, förbindelser som firar 60 år av framsteg under 2019.

Signeringen skedde i samband med att statsminister Stefan Löfven och utrikeshandelsminister Anna Hallberg besöker Seoul tillsamman med en stor delegation från svenskt näringsliv. Hyundai representerades av Young Woon Kong, President för Hyundai Motor Group Strategy Planning Division, och Soon Chan Park, Vice President för Hyundai Motor Fuel Cell Business Group. Från Impact Coatings närvarade styrelseordförande Mark Shay och försäljningschef Will Wright.

"Partnerskapet mellan Hyundai och Impact Coatings kommer vid en viktig tidpunkt för vätgasenergins utveckling, där regeringar runt om i världen tillkännager sina länders vätgasplaner och industrins spelare tävlar om att vara marknadsledande," sade Soon Chan Park, Vice President för Hyundai Motor Fuel Cell Business Group. "Jag tror att samarbetet mellan våra två företag kommer att bidra till att vitalisera det tekniska utbytet mellan Korea och Sverige."

”De starka band som knutits mellan Sverige och Sydkorea under sextio år avspeglas i den resa som Impact Coatings och Hyundai nu påbörjar för att utveckla bränslecellsbeläggningar och vätgasteknik. Vi har ett gemensamt fokus på innovation och omställningen till ren energi, inte bara i våra länder utan för hela världen”, sade Impact Coatings styrelseordförande Mark Shay.

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
+46 768 43 43 76

Peter Högfeldt, VP Marketing
+46 708 87 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 december, 2019, kl. 11:00 CET.

——————————————————