Impact Coatings och Hyundai Motor Company förlänger gemensamt utvecklingsavtal

2023-02-15

Impact Coatings AB (Sverige) och Hyundai Motor Company (Sydkorea) har undertecknat en förlängning av ett gemensamt utvecklingsavtal som ingicks 2019 och som beskrevs i ett pressmeddelande den 30 oktober 2019. Enligt det gemensamma utvecklingsavtalet ska företagen "…gemensamt forska kring och utveckla nya material, processer och utrustning för beläggningar för att applicera på bipolära flödesplattor inom en mängd olika applikationer, inklusive bränsleceller och/eller vätgasproduktion."