Impact Coatings och Cell Impact tecknar samarbetsavtal kring ytbehandling av bränslecellsplattor

2007-10-16

Impact Coatings tecknar samarbetsavtal med Morphic Technologies dotterbolag Cell Impact kring helt nya typer av ytbehandlingsmaterial till flödesplattor avsedda för bränsleceller. Genom samarbetet adderas Impact Coatings beläggningar till Cell Impacts produkterbjudande. Såväl Impact Coatings som Morphic är noterade på First North.

Cell Impact har på kort tid intagit en framträdande position när det gäller produktion av komponenter till bränsleceller. Verksamheten består huvudsakligen av kostnadseffektiv produktion av så kallade flödesplattor, en av nyckelkomponenterna i ett bränslecellsystem. Flödesplattorna står för en stor del av kostnaden och deras förmåga att på ett effektivt sätt leda bränslet i bränslecellen är helt avgörande för hela systemets förmåga att generera el.

Samarbetet med Impact Coatings syftar till att erbjuda helt nya ytbeläggningsmaterial som sänker produktionskostnaden, förbättrar prestandan och ökar verkningsgraden. Utvecklingen drivs i samarbete mellan Cell Impact, Impact Coatings, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Uppsala Universitet.

Ytskiktet avgörande för beständighet och effektivitet
Flödesplattornas ytskikt spelar stor roll för hela systemets beständighet och effektivitet. Genom att skydda flödesplattorna från den korrosion som den sura miljön i bränslecellen annars leder till kan olika metaller och keramiska beläggningar förlänga bränslecellens livslängd.

Hittills har ytbeläggningen främst utgjorts av olika slags ädelmetaller, bl a guld. Impact Coatings har utvecklat en teknologi som gör det möjligt att ersätta ädelmetallerna med andra material, vilket sänker kostnaden för beläggningen med upp till 90% utan att flödesplattans effektivitet påverkas.

”Ytskikten och flödesplattornas korrosionsbeständighet är en av de nyckelfrågor som måste lösas för att bränslecellstekniken skall kunna slå igenom på bred front. Samarbetet med Impact Coatings gör att vi stärker och breddar vårt erbjudande utan att för den skull konkurrera med de av våra kunder som är systemleverantörer av bränslecellsstackar och kompletta bränsleceller”, säger Martin Valfridsson, VD i Cell Impact AB.

”Cell Impact har på kort tid etablerat sig som en global aktör inom bränslecellsbranschen och vi har här en unilk möjlighet att nå ut med våra produkter via en redan etablerad plattform”, säger Henrik Ljungcrantz, VD i Impact Coatings AB.

Marknad med stor potential
Bränsleceller kan bäst beskrivas som energiomvandlare vilka gör det möjligt att på ett effektivt sätt omvandla vätgas och andra energibärare till elektricitet och värme. I ett bränslecellsystem produceras elektricitet genom att väte på ett kontrollerat sätt sönderdelas och reagerar med syre. När väte och syre reagerar med varandra alstras elektricitet med värme och vatten som enda restprodukter.

Potentialen i tekniken är mycket stor. Med lång livslängd och i princip obefintlig miljöpåverkan utgör bränsleceller ett reellt alternativ till de flesta av dagens energiomvandlare när det gäller produktion av el för såväl samhällen, industrier och bostäder, som fordon och bärbar elektronik.

Cell Impact avser att under de kommande åren etablera sig som en strategisk partner och en ledande global underleverantör av dels flödesplattor för bränsleceller, dels plattor till värmeväxlare. För mer information om Cell Impact och Morphic, se www.morphic.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.