Impact Coatings och ABB tecknar avtal

2005-02-22

Avtal har tecknats mellan Impact Coatings AB (publ) och ABB Research Ltd avseende gemensam exploatering av den teknologi som utvecklats kring det nya ytbeläggningsmaterialet Maxfas. Avtalet innebär bl.a. att utvecklad teknologi och patent ägs gemensamt. Maxfas är en nyupptäckt keram med unik kombination av låg elektrisk kontaktresistens, hög slitstyrka och god korrosionsbeständighet. Parterna har utvecklat en teknik att framställa materialet i form av tunna skikt. Dessa skikt förväntas kunna ge underhållsfria elektriska kontakter och utgör t ex ett tekniskt och kostnadseffektivt alternativ till guldplätering av elektriska kontakter.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.