IMPACT COATINGS OCH ABB I SAMARBETE OM UTVECKLING AV SMARTA ELNÄTSLÖSNINGAR

2013-05-30

Impact Coatings har tillsammans med ABB, KTH, Uppsala Universitet, IREC Fundació Institut Recerca en Energia de Catalunya (Spanien), Tecnalia (Spanien) och AGH University of Science and Technology (Polen) erhållit finansiering för en förstudie som ett första steg i ett tre årigt forsknings- och utvecklingsprojekt. Budgeten för det efterföljande projektet är ca 4 milj EUR, vilket först kan beviljas efter förstudien är genomförd och godkänd.

Projektet syftar till att utveckla material för nya smarta nätverkslösningar för elförsörjning där elen produceras närmare användaren men ändå är anslutet till elnätet ("Smart Grids"). Förnyelsebar energi som sol och vind behöver på ett smart sätt integreras med det övriga nätverket. Det i sin tur ställer nya krav på kraftöverföring och kraftreglering som bl a styrs av bytare och olika typer av switchar. Impact deltar i utvecklingsprojekt som ska ta fram nya bättre kontaktmaterial och lämpliga beläggningar för att förbättra kraftöverföring mellan de lokala energikällorna och elnätet.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.