IMPACT COATINGS NYEMISSION KRAFTIGT ÖVERTECKNAD

2010-03-23

Impact Coatings har framgångsrikt avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom vilken Bolaget tillförs 77,8 MSEK före emissionskostnader. Det preliminära resultatet visar att nyemissionen tecknades till 146,9 procent. Det slutgiltiga utfallet av nyemissionen kommer att offentliggöras omkring den 24 mars 2010.

Nyemissionen genomfördes för att möjliggöra en ökning av antalet levererade beläggningssystem och etablera en bas för eftermarknadsförsäljning. Enligt det preliminära utfallet tecknades 3 207 686 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 98,9 procent av antalet aktier. Vidare tecknades 1 558 187 aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter i nyemissionen, motsvarande 48,0 procent av antalet aktier. Totalt tecknades 146,9 procent av det totala antalet aktier i emissionen. Nyemissionen är därmed fulltecknad och ökar antalet aktier med 3 242 926 till 16 214 632. Genom nyemissionen ökar Impact Coatings aktiekapital med 405 365,75 SEK till 2 026 801,00 SEK. De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas omkring den 25 mars 2010. Enbart de som erhåller tilldelning meddelas. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North omkring den 19 april 2010. Finansiell rådgivare Remium AB har agerat finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med nyemissionen.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.