Impact Coatings noteras på Nya Marknaden efter fulltecknad nyemission

2004-11-16

- Nyemission på 14,0 MSEK har fulltecknats. - Impact handlas på Stockholmsbörsens Nya Marknaden med början den 19 november. Impact har genomfört nyemission riktad till Durocs aktieägare och allmänheten på sammanlagt 1 332 225 aktier à 10,50 SEK, totalt 14,0 MSEK. Bolaget har 2 786 825 aktier efter emissionen. Emissionen tecknades till 100 procent, fördelat på Durocs aktieägare och allmänheten 74 procent och garanter 26 procent. Duroc har som största ägare i bolaget 31 procent av aktierna efter emissionen, följt av initiativtagarna Torsten Rosell och Henrik Ljungcrantz med 12 procent vardera. För ytterligare information kontakta: Claes Gyllenhammar, styrelsens ordförande, 070/819 33 20


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.