Impact Coatings levererar två beläggningssystem i det fjärde kvartalet

2023-12-21

Impact Coatings meddelar att bolaget framgångsrikt har genomfört två leveranser av beläggningssystem under december 2023. Den ena handlar om ett beläggningssystem för radomer till en europeisk kund. Den andra är bolagets första leverans av en INLINECOATER IC2000, ett beläggningssystem som ska användas för beläggning av bränslecellsplattor i Kina. Bolaget avser att för det fjärde kvartalet 2023 rapportera omsättning om cirka 29 MSEK för ovanstående leveranser.

Ordern för radomsystemet mottogs i slutet av det första kvartalet 2023 och tillkännagavs i delårsrapporten för det första kvartalet. Leveransen av INLINECOATER IC2000-systemet görs till SEKSUN Technology (Suzhou) Co., Ltd., en order som offentliggjordes via pressmeddelande den 7 juni 2023. Beläggningssystemet till SEKSUN utgör en större delleverans av totalordern och ska under 2024 följas av en uppgradering, vilken kommer att tillföra ytterligare beläggningsmöjligheter för kunden.
 
I och med dessa leveranser har samtliga systemordrar i den rapporterade orderboken vid periodens slut för det tredje kvartalet 2023 nu antingen levererats eller dellevererats.