IMPACT COATINGS LEVERERAR BRÄNSLECELLSBELÄGGNINGAR TILL MICHELIN

2018-02-12

· Produktion av Ceramic MAXPHASE™-beläggningar på bränslecellsplattor till franska Michelins bränslecellstillverkning

· Värde på första avropsorder 0,2 MSEK

· Viktig order på den europeiska bränslecellsmarknaden

Impact Coatings, som utvecklar och säljer världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer, har fått en första produktionsorder på Ceramic MAXPHASE-beläggningar från Michelin.

Den franska däck- och fordonskomponentstillverkaren är i ett uppbyggnadsskede i sin satsning på tillverkning av bränsleceller. Michelin tillverkar bränslecellssystem till lastbilar, bussar och personbilar och har valt Impact Coatings beläggning i sin produktion.

Impact Coatings har tidigare levererat beläggningar för Michelins bränslecellsutveckling. Nu förväntas efterfrågan från Michelin och leveransvolymerna öka successivt under 2018 och 2019 då produktion av bränsleceller ökar.

En första order på Ceramic MAXPHASE-beläggning har erhållits om 0,2 MSEK. Beläggningstjänsten kommer att utföras i Impact Coatings lokaler i Linköping.

”Samarbetet med Michelin är mycket positivt och ett viktigt tecken på att den europeiska bränslecellsmarknaden tar fart. Michelin har godkänt och kvalificerat vår beläggning och anser att den har bäst prestanda för att öka effektiviteten i bränslecellssystem”, säger Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz.

För mer information kontakta:
Henrik Ljungcrantz, VD
Tel: 070-663 55 80 eller e-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se 

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018, kl. 08:30 CET.

———————————————————————–