IMPACT COATINGS LEVERERAR BELÄGGNINGSSYSTEM TILL NYTT PLASTCENTRUM

2010-06-30

Mecdon AB i Laxå satsar offensivt på avancerade tjänster inom plastområdet, där man sedan tidigare tillhör Sveriges mest kvalificerade verktygstillverkare. Man utför även formsprutning på lego. Nu kompletteras verksamheten med metallisering och kan därmed erbjuda hela kedjan av verktygstillverkning, formsprutning, tillverkning av beläggningsfixturer samt metallisering. 

Metalliseringsenheten, som levereras av Impact Coatings, är en PlastiCoater 200, marknadens effektivaste system för metallisering integrerat med formsprutning.

Efterfrågan på metalliserade plastprodukter växer snabbt. Applikationer återfinns inom bl a elektromagnetisk skärmning, reflektorer och dekorativt. Det absolut mest effektiva sättet att utföra metalliseringen är att integrera den med formsprutningen, så att en färdigförädlad produkt framställs i ett obrutet flöde. 

PlastiCoater är marknadens hittills enda system som kan utföra metalliseringen fullt integrerat med formsprutningen av produkter med varierande geometri. Mecdon avser att integrera den med sin Krauss-Maffei-formspruta, men kan även erbjuda metallisering av produkter som formsprutats på annan ort. 

”Affären är en mycket viktig referens för andra formsprutande företag som också vill utföra metallisering i egen regi. Mecdons verksamhet kommer därför att användas som demonstrator och industrialiseringsenhet också för andra potentiella systemkunder” säger Torsten Rosell, Impact Coatings styrelseordförande. ”Vi har sedan tidigare ett nära samarbete med Mecdon, vars bearbetningskapacitet används för att tillverka vissa systemkomponenter och Krauss-Maffei, som tillverkar formsprutningsmaskiner. I och med systemleveransen kan detta samarbete intensifieras”. 

Affären innebär att Mecdon hyr systemet under 18 månader mot en hyra som är proportionell mot beläggningsintäkterna och har förbundit sig att därefter förvärva systemet. Affären är ett resultat av den nya strategi som Impact Coatings sjösatte i samband med den nyemission som genomfördes i mars.   

För mer information, kontakta Torsten Rosell, tel 013 359952 eller 0705 126109 alt. torsten@impactcoatings.se. För information om Mecdons tjänster inom verktyg, formsprutning och metallisering, kontakta Hans Ohlsson, tel 0584-10626  eller 0703- 210626 alt. hans.ohlsson@mecdon.se 

Impact Coatings utvecklar state of the art processer och beläggningssystem för miljövänlig PVD‐beläggning, Physical Vapor Deposition. Ett sortiment av metalliska och keramiska beläggningar med olika färg och enastående nötningsbeständighet har utvecklats för dekorativa applikationer. Bolaget utvecklar och kommersialiserar också det nya skiktmaterialet Maxfas, som kan ersätta guld för plätering av elektriska kontakter.

För applicering av dessa beläggningar erbjuder Impact Coatings beläggningssystemen InlineCoater, PlastiCoater och ReelCoater, överlägsna i produktivitet och flexibilitet, speciellt då beläggningen kan integreras med tillverkningen av objekten. Certified Adviser för Impact Coatings är Remium AB


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.