IMPACT COATINGS INSTALLATION OCH PRODUKTIONSVERIFIERING I UNGERN GENOMFÖRD

2008-11-06

Med teknologi från Impact Coatings har komponenttillverkaren Interplex byggt upp en kapacitet för dekorativ ytbeläggning av mobiltelefoner i sin anläggning i Ungern. Tillsammans med en mobiltelefontillverkare har en produktionsverifiering genomförts.

Verifieringen innebar att ett antal produkter ytbehandlats under produktionsliknande förhållanden under det att kvalitet, produktivitet och yield mätts. De producerade detaljerna skall nu utvärderas tekniskt vad gäller bl a nötningstålighet.

Enligt Impact Coatings egna mätningar har ett nytt inofficiellt världsrekord i nötningstålighet satts. I det aktuella nötningstestet har Impact Coatings klarat nästan 3 gånger längre tid än vad som tidigare betraktats som en toppnotering.

Innan kapaciteten kan godkännas som en del i den aktuella mobilkundens supply chain, ska en rad andra egenskaper utvärderas också. Detta beräknas ta ca en månad. Under tiden förbereds en kapacitetsutbyggnad.

För mer information, kontakta Impact Coatings styrelseordförande, Torsten Rosell tel 013 359952 eller 0705 126109 alternativt torsten@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.