Impact Coatings huvudägare säkerställer att deras ägarandel av den kommande nyemmisionen kan tecknas

2007-10-22

Impact Coatings två största ägare, Torsten Rosell och Henrik Ljungcrantz, har avyttrat ett antal aktier till bl a svenska institutioner. Därmed säkerställs att deras ägarandel av nyemissionen kan tecknas. De har efter avyttringen vardera 10,3 procent av aktierna.


För mer information, kontakta Impact Coatings styrelseordförande Torsten Rosell på telefon 013-359952, 0705-126109 eller via E-post torsten@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.