Impact Coatings huvudägare förvärvar aktier

2007-11-21

Impact Coatings huvudägare Torsten Rosell och Henrik Ljungcrantz har förvärvat tillsammans 100.000 aktier genom handel i marknaden. Detta har skett efter att deras teckningsrätter i den nyligen avslutade nyemissionen av misstag sålts av deras depåförvaltande bank. Därutöver har personal och styrelse i bolaget handlat 18.925 aktier i marknaden.

Försäljningen av teckningsrätterna utfördes av depåförvaltande bank utan någon säljorder från innehavarna med hänvisning till en generalklausul i depåavtalet. Försäljningen genomfördes i sin helhet under sista handelsdag för teckningsrätter (13 november) och till en genomsnittlig kurs på 0,775 kr. Handeln har sålunda inte bidragit till den kurssättning som registrerats under perioden 7-12 november.

Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.