IMPACT COATINGS HAR VUNNIT EN OFFENTLIG UPPHANDLING GÄLLANDE MODERNISERING AV ETT PVD-SYSTEM

2015-04-02

Upphandlingen avser en renovering och uppgradering av ett äldre PVD-system placerat i Tjeckien. På grund av investeringsstöd sker upphandlingen enligt strikta upphandlingsregler. Impact Coatings anbud var 480 K€, vilket var 20% över angiven budget. Nomineringskommitén har trots det tillkännagivit att Impact Coatings anbud har vunnit och att kontrakt skall skrivas de närmaste dagarna.

Väljer Impact Coatings att teckna kontraktet, kommer renoveringen att till stora delar utföras av en underleverantör, medan Impact Coatings ansvarar för en uppgradering med magnetronsputtring. Magnetronsputtring är den beläggningsmetod som Impact Coatings använder sig av i flertalet tillämpningar. Bolaget vann anbudet tack vare kompetensen inom detta område.

Tillkännagivandet av läget i denna affär innan slutligt kontrakt tecknats, liksom gårdagens tillkännagivande om en muntlig systemorder, sker i enlighet med kravet att informationsutjämna om varje händelse som kan påverka Bolagets värdering. Bägge händelserna bedöms ha väsentlig betydelse för Bolagets fortsatta offensiva satsning.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.