IMPACT COATINGS FÖRVÄRVAR ABB´S DELÄGANDE I MAXFAS-PATENT

2014-06-02

I syfte att stödja Bolagets exploatering av Maxfas-teknologin inom bränslecellsområdet, har Impact Coatings övertagit hela äganderätten till de patent och pågående patentansökningar, som tidigare delägts tillsammans med ABB.

Impact Coatings strategi för att positionera sig som leverantör av ytbeläggningar på bipolära flödesplattor för bränsleceller är baserad på ytbeläggningen Ceramic MaxPhase™. Denna beläggning härstammar från den utveckling Bolaget inledde för cirka 10 år sedan med ABB, för helt andra ändamål.

Utvecklingssamarbetet med ABB har genererat ett antal innovationer, som utgör basen för ett antal patentansökningar, av vilka flertalet beviljats.

Exploateringen av dessa har kommit att fokuseras på bränsleceller, en marknad som Impact Coatings bearbetar utanför samarbetet med ABB. Parterna har därför, i enlighet med det ursprungliga utvecklingsavtalet, enats om att dessa immateriella rättigheter förvärvas av Impact Coatings.

Förvärvet inkluderar 10 patent och 3 patentansökningar. Dessa kompletterar de patent och patentansökningar Impact Coatings registrerat på egen hand och förstärker därigenom ytterligare Bolagets möjligheter att exploatera sin teknologi inom bränslecellsområdet. 


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.