IMPACT COATINGS FÖRSTÄRKER I LEDNINGEN FÖR BRÄNSLECELLER OCH ELEKTRISKA KONTAKTER

2016-02-04

Impact Coatings förstärker division MaxPhase med två erfarna medarbetare från fordons- och telekomindustrin för att möta den ökande efterfrågan av ytbeläggningar på bränslecellsplattor. De båda medarbetarna, som kommer att ingå i divisionens ledningsgrupp, kommer att arbeta med fokus på kvalitetssäkring och industrialisering av företagets produkter och processer. Förstärkningen är ett led i Bolagets förberedelser för att möta kunder inom bränsleceller för fordon, som för närvarande förbereder sig för volymproduktion.

Per Alvestig blir utvecklingschef och ansvarig för PVD-system för bränsleceller till fordonsindustrin, för att möta krav på produktivitet, kvalitet och kostnad i volymproduktion. Som operativ chef ska Joacim Axelsson ansvara för divisionens beläggningsverksamhet, som idag levererar till prototyptillverkning av bränslecellsbilar globalt, liksom till produktion av ett antal befintliga produkter inom bränsleceller och elektriska kontakter.

”Med Per och Joacim får vi in gedigen erfarenhet inom volymproduktion och kvalitetsstyrning. Båda har, bland annat, arbetat med att utveckla och tillverka delsystem till bränslecellsbilar. Detta stärker oss då våra bränslecellskunder nu utökar sina aktiviteter inom prototyptillverkning och påbörjar inköpsförfarandet av produktionslinjer för första volymgenerationen av bränslecellsbilar.”, säger Henrik Ljungcrantz, Divisionschef för Impact Coatings MaxPhase division.

Per Alvestig har lång erfarenhet inom fordonsindustri och förnybar energi. Han har varit teknisk chef på SolTech Energy Sweden AB, VD för Opcon Autorotor AB, samt innehaft ledande positioner hos flera fordonstillverkare (Volvo, Saab och GM).

Joacim Axelsson är en industriell kvalitetsexpert med över 20 års erfarenhet från telekomindustri och andra branscher. Han har bl a varit kvalitetschef för Laird Technologies, Beijing, Vasakronan AB och Opcon Autorotor AB.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.