IMPACT COATINGS FÖRNYAR SIG

2016-06-28

Impact Coatings har inlett ett förnyelsearbete för implementering av ett kvalitetsledningssystem och ett bredare och mer kundanpassat erbjudande mot marknaden.

2016 har hittills inneburit ett fokus på produktion, leverans och igångkörning av två IC500 hos kunder i Tyskland. Dessa tvillingmaskiner har på många sätt ytterligare ökat bolagets förmåga att med hög effektivitet producera avancerade beläggningar.

Att kunna möta mycket högt ställda kundkrav är vägledande för ett kontinuerligt utvecklat erbjudande från Impact Coatings. Impact Coatings position på marknaden för bränslecellsplattor till fordonsindustrin har stärkts ytterligare.

Dessa krav har medfört att organisation har vässats för en bättre beredskap att möta kundernas efterfrågan och att kvalitetsrutiner för fordonsindustrin (ISO/TS 16949) införs.

Impact Coatings levererar efterfrågade beläggningslösningar på metall eller plast och löser det genom att antingen tillhandahålla produktionskapacitet i egna maskiner eller genom system i kundens produktionsmiljö. Den förnyade organisationen är bättre rustad för detta erbjudande samtidigt som kapaciteten att marknadsföra och sälja lösningar till utvalda kundsegment har ökat, och skall så göra ytterligare.

I samband med förändringsarbetet har Impact Coatings ena grundare och tidigare divisionschef, Torsten Rosell, beslutat att starta ett nytt bolag fokuserat på att driva utvecklingen av lackeringsmaskinen SprayCoater. Torsten lämnar därför Impact Coatings för att kunna fokusera på det nya marknadserbjudandet. Lackering är inte Impact Coatings kärnverksamhet men utgör likväl ett affärsfrämjande komplement till PlastiCoater-systemet inom området metallisering av plast. Ett avtal har därför slutits med Torsten Rosell som ger Impact Coatings rätt att marknadsföra och sälja den nya lösningen när konceptet är färdigutvecklat. 

———————————————


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.