IMPACT COATINGS FÖRHANDLAR MED FINANSIELL PARTNER

2016-02-25

Impact Coatings AB förhandlar med en internationell investerare om ett kapitaltillskott genom en riktad nyemission på ca 30 MSEK. Dessa medel kommer att användas dels till bränslecellsdivisionens fortsatta positionering mot bilindustrin och dels för att täcka rörelsekapitalbehovet då försäljningen av system har ökat.

Om avtal sluts avses även processen att stärka de båda divisionerna Systems och MaxPhase att fortsätta.

2015 har varit ett framgångsrikt år för bolaget. Efter en lång period av utveckling av bolagets erbjudande har ett positivt gensvar från marknaden styrt oss mot systemlösningar till bilindustrin, till kunder som är affärskritiskt beroende av dekorativa beläggningar och inte minst legoproduktion av Ceramic MaxPhase™ belagda plattor för bränsleceller.

Ett stort antal ledande företag och fordonskluster använder Impact Coatings lösning för beläggning av bränsleplattor. Således är vi direkt involverade i de kraftfulla FoU-satsningar som förbereder för massproduktion av bränslecellsdrivna fordon. Ovanpå detta har vi haft en stadig intäktsström genom en kontinuerlig efterfrågan av legoproduktion.

Upprampning av systemleveranser binder kapital. Ett behov av likviditet som inte alltid kan matchas mot intäktsströmmar från kunder. Därför har tillgång till kapital stundtals varit ansträngt och ibland blivit begränsande för både expansion och flexibilitet vid tecknande av nya order.

Som en följd av den positiva utvecklingen har bolaget ingått i en förhandling med en internationell investerare för att skapa det utrymme som bedöms nödvändigt för en fortsatt fokuserad och hållbar expansion. Om ett avtal sluts kommer det att omfatta en riktad nyemission om 25-30 MSEK kronor och bolaget kommer då snarast att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.