IMPACT COATINGS FÖRETRÄDESEMISSION ÖVERTECKNAD

2014-06-19

Impact Coatings AB (publ) (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”) har avslutat en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom vilken Bolaget tillförs 22,2 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till 112,6 procent och genomförs för att säkerställa Bolagets finansiella ställning fram tills dess affärsverksamheten genererar ett positivt kassaflöde.

Sammanlagt tecknades 9 119 514 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 90,4 procent av nyemissionen. Vidare tecknades 2 235 201 aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 22,2 procent av nyemissionen. Totalt tecknades 112,6 procent av det totala antalet aktier i nyemissionen, vilket innebär att åtagandet som garanterade en teckning om lägst 80 procent i nyemissionen inte behöver tas i anspråk.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Impact Coatings med 10 083 429 till 30 250 288.

Avräkningsnotor till de personer som tecknat aktier utan företrädesrätt beräknas utfärdas idag den 19 juni 2014.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North omkring den 17 juli 2014.

Finansiell rådgivare

Remium Nordic AB har agerat finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med företrädesemissionen.

För mer information

Henrik Ljungcrantz, VD

Telefon 013-359 951, 070-663 55 80

henrik@impactcoatings.se

Torsten Rosell, Styrelseledamot och COO

Telefon 013-359 952, 070-512 61 09

torsten@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.