IMPACT COATINGS FÅR SIN FÖRSTA ORDER VIA DISTRIBUTÖREN OPTORUN VÄRD 8 MSEK

2017-10-11

· Genombrott på den kinesiska marknaden för Impact Coatings marknadsvertikal Metallisering
· Första ordern om 8 MSEK inom ramen för distributionsavtal med Optorun
· Leverans under 2018 av en beläggningsmaskin till kinesiska Xin Point som är underleverantör till bilindustrin
· Nyanställningar i Linköping

Impact Coatings, som utvecklar och säljer sin världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer, har tecknat ett avtal om leverans av en beläggningsmaskin till kinesiska Xin Point. Ordern är den första som sker inom ramen för distributionsavtalet med japanska Optorun och uppgår till cirka 8 miljoner kronor.

Xin Point är en av Kinas ledande tillverkare av dekorativa plastdetaljer till fordonsindustrin. Beställningen till Impact Coatings gäller en beläggningsmaskin – InlineCoater™ 500 – som ska levereras under 2018. Beläggningsmaskinen ska användas för Xin Points tillverkning av dekorativa komponenter till fordonsindustrin. Moderbolaget Xin Point Holding (http://en.xinpoint.com/), är noterat på Hongkongbörsen med ett aktuellt börsvärde om cirka 6 miljarder kronor.

Ordern är ett genombrott på den kinesiska marknaden för Impact Coatings inom vertikalen Metallisering på plast. Beläggningsmaskinen ska bland annat användas för så kallade seed layer, där beläggningen ersätter hälso- och miljöfarlig användning av sexvärd kromsyra för plätering på plast.

”Ordern visar att Impact Coatings beläggningsteknologi är attraktiv även inom marknadsområdet Metallisering på plast för den kinesiska fordonsindustrin, som utgör 30 procent av världsmarknaden. Den signalerar även en vilja i Kina att gå över till miljövänlig beläggningsteknik istället för miljöskadlig våtkemisk plätering”, säger Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz.

Affären är den första som sker inom ramen för det distributionsavtal som Impact Coatings slöt med japanska Optorun i maj 2017. Optorun är en av världens största leverantörer av utrustningar för beläggning och ska enligt avtalet marknadsföra och sälja Impact Coatings beläggningssystem på den asiatiska marknaden. Volymmålet för samarbetet är att Optorun ska sälja sammanlagt tio maskiner under 2017 och 2018.

”Det är mycket glädjande att vårt samarbete med Optorun redan ger resultat. Den här affären är frukten av Optoruns aktiva marknadsbearbetning”, säger Henrik Ljungcrantz.

Xin Point har valt Impact Coatings dels för att bolagets patenterade beläggningsteknologi är bevisat högkvalitativ, dels för maskinernas kompakta format och för att de går att integrera i den övriga produktionen. Xin Points huvudkontor ligger i Huizhou i Guangdongprovinsen, men företaget agerar internationellt och har de största kunderna bland fordonstillverkare i USA.

Som ett resultat av senaste tidens ordrar planerar Impact Coatings nu att anställa ytterligare personal till tillverkningen i Linköping.

För mer information kontakta:

Henrik Ljungcrantz, VD
Tel: 0706-63 55 80 eller e-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se 

Lars-Erik Nordell, styrelseordförande
Tel: 070-564 06 55 eller e-mail: lars-erik.nordell@nordellpartner.se 

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2017, kl. 08:00 CET.

—————————————————————————————————–