IMPACT COATINGS FÅR ORDER PÅ BELÄGGNINGSMASKIN FRÅN VARIOPLAST

2018-07-13

Varioplast Konrad Däbritz GmbH (Tyskland) har tecknat en order på en beläggningsmaskin av typen INLINECOATER™M från Impact Coatings. Maskinen ska användas för metallisering av plastkomponenter till fordonsindustrin. Varioplast använder sedan tidigare beläggningsteknik från Impact Coatings. Affären är värd cirka 6 miljoner kronor.

Den beställda beläggningsmaskinen ska integreras i en helautomatisk produktionscell för formsprutning och metallisering av plastkomponenter. Företagen har sedan tidigare ett utvecklingssamarbete. En produktionscell hos Varioplast, med en beläggningsmaskin från Impact Coatings, producerar sedan 2014 komponenter åt Volkswagen.

”Det är mycket glädjande att Varioplast valt att beställa ytterligare en beläggningsmaskin från oss”, säger Petter Carlfjord, Sales Director på Impact Coatings. ”Det är ett bevis både på att kunden är nöjd med oss som leverantör och att vårt integrerade produktionskoncept för formsprutning och metallisering av plastdetaljer är framgångsrikt.”

Leverans av beläggningsmaskinen planeras ske i början av 2019.

För mer information kontakta:
Peter Högfeldt, VP Marketing
+46 708 87 44 34
peter.hogfeldt@impactcoatings.se 

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13:e juli 2018, kl. 13:00 CET.

——————————————————————–