Impact Coatings expanderar till nytt huvudkontor i Linköping 2024

2023-07-03

Impact Coatings flyttar till nybyggt huvudkontor i Linköping hösten 2024. Fastigheten byggs i Kåparp, i direkt anslutning till Mjärdevi och Linköping Science Park samt Linköpings Universitet. Den nya bygganden i två plan innebär kraftigt utökade möjligheter för produktion och utveckling av bolagets hållbara beläggningslösningar inom PVD-teknik. Wilzéns Fastighetsförvaltning kommer äga och förvalta fastigheten. Markarbeten har påbörjats och byggstart sker till hösten.

Med det nya huvudkontoret på nästan 3 000 m2 fördubblar Impact Coatings produktionsytan i Linköping, tillsammans med avdelningsanpassade kontor, konferenslokaler och med möjlighet till expansion över tid. Det innebär en ökad kapacitet att leverera beläggningstjänster från bolagets svenska Coating Service Center, som även fungerar som democenter för kunder. Det tillåter ökad produktion av industriella PVD-system till kunder och till den egna beläggningsverksamheten och erbjuder större ytor och nytt labb till bolagets utvecklingsavdelning.

Impact Coatings är inne i en expansiv fas pådriven av en snabb global utveckling inom grön fossilfri vätgas, där beläggningsteknik behövs och efterfrågas inom området. Byggprojekteringen i Linköping sker samtidigt som bolaget startat produktion i ett nytt Coating Service Center i Shanghai, Kina, och planerar för ytterligare en etablering i USA under 2024.

”Det nya huvudkontoret utgör en viktig pusselbit i vår tillväxtresa. Med ny attraktiv placering, ett fördelaktigt logistiskt läge och produktionsoptimerade arbetsytor i moderna lokaler kommer vi kunna fortsätta attrahera regionens främsta talanger. Samtidigt kan vi växa vår verksamhet och effektivisera samt automatisera våra produktionsflöden. Centrala aspekter för att stötta snabbväxande industrier som tillsammans med oss jobbar med framtidens energi- och transportlösningar”, säger Torbjörn Sandberg Kanon, VD på Impact Coatings.

”Det är verkligen mycket glädjande att få genomföra det här projektet åt Impact Coatings – inte minst med tanke på deras engagemang inom den gröna tekniksektorn och användning av hållbara produktionsmetoder, vilket går hand i hand med våra värderingar”, säger Andreas Wilzén, VD på Wilzéns Fastighetsförvaltning. ”Jag vill också gärna ge en eloge till Linköpings kommun som bidragit mycket positivt med högt tempo och bra bemötande i planprocessen”, fortsätter han.