IMPACT COATINGS ETABLERAR SERVICEPARTNER I ASIEN

2007-12-14

I syfte att förbereda för en expansion i Asien har samarbetet med Taiwanesiska Ekpac intensifierats. Samarbetet innebär att Ekpac skall ombesörja service på de maskiner som Impact Coatings levererar till kunder i främst Taiwan och Kina. Ekpacs insatser för marknadsföring och försäljning i regionen kommer också att intensifieras.

Samarbetet bedöms ha stor betydelse för att nå avslut i de förhandlingar om systemleveranser som pågår. Tillgången till service är vital för kundernas beslut att satsa på Impact Coatings teknologi . Ekpac har en väl lämpad organisation för ändamålet med 300 specialiser och 5 servicekontor i Kina och Taiwan. En av Impact Coatings viktigaste potentiella kunder i Kina har godkänt Ekpac som serviceleverantör.

Samarbetet med Ekpac etablerades redan 2004, men parterna har avvaktat det tekniska färdigställandet av ytbeläggning av Maxfas och den tekniska verifieringen av Maxfas på elektriska kontakter. Ca 25% av världens kontaktdonstillverkning sker i Ekpacs verksamhetsområde.

För mer information, kontakta Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz, tel 013 359951 eller 070 6635580 alternativt henrik@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.