IMPACT COATINGS ETABLERAR MAXFAS-BELÄGGNING I KINA

2007-12-19

Ett Letter of Intent har tecknats med Taiwanesiska Foxlink om att placera en ReelCoater för Maxfas-beläggning av mobiltelefonkontakter i deras fabrik i Guang Dong, Kina. Foxlink är en ledande leverantör av kundanpassade kontaktdon för framförallt mobiltelefoner och annan handhållen elektronik. Fullt utnyttjad kommer utrustningen att generera intäkter till Impact Coatings på 8 mkr/år. Kopplat till samarbetet finns konkret efterfrågan från mobiltelefontillverkare.

Satsningen är ett första steg i Impacts globala exploatering av Maxfas inom konsumentelektronikområdet. Foxlink är teknikledande och en av de mest ansedda tillverkarna inom området. Genom att erbjuda Maxfas-belagda kontakter ökar de sitt teknologiska försprång. Samtidigt underlättar det för tillverkare av konsumentelektronik att välja den nya lösningen.

För att täcka Foxlinks totala behov av Maxfas för guldersättning åtgår ett stort antal system.

För mer information, kontakta Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz, tel 013 359951 eller 070 6635580 alternativt henrik@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.