IMPACT COATINGS ETABLERAR FÖRSÄLJNINGSAGENT I INDIEN

2011-04-11

Ett icke exklusivt agentavtal har tecknats med Asahitec Stencils Pvt Ltd för marknadsföring och försäljning av Impact Coatings beläggningssystem i Indien.

Efterfrågan av Impact Coatings beläggningssystem har under den senaste tiden ökat i Indien. För att kunna exploatera denna potential krävs lokal närvaro. Asahitec tillverkar och säljer produkter till elektronik- och bilindustrin och har etablerade affärsrelationer med några av världens största dator- och mobiltelefontillverkare. Deras produktportfölj utökas nu med Impact Coatings beläggningssystem.   

”Asahitec avser att växa genom agentförsäljning av Impact Coatings beläggningssystem. De har säljkontor i Chennai och Bangalore och är kvalificerade leverantörer till många av de multinationella elektronikföretag som är centrerade till dessa två städer” säger Bertil Nilsson, Sales Agent Director på Impact Coatings.

För mer information, kontakta Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz på tel 013 359951 eller 070 6635580 alternativt henrik@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.