IMPACT COATINGS ERHÅLLER VILLKORAD SYSTEMBESTÄLLNING

2015-04-01

Ytterligare en tysk underleverantör till fordonsindustrin har beställt en PlastiCoater från Impact Coatings. Maskinen ska användas i en helintegrerad produktionscell för metalliserade plastdetaljer. Beställningen är muntlig och förväntas bekräftas skriftligt inom ett par veckor när kunden erhållit utlovad inköpsorder från sin kund, avseende de produkter som ska tillverkas i cellen.

Överenskommelsen har föregåtts av omfattande utvärdering och kvalificering av ytbeläggningslösningen i sig, beläggningsmaskinen som produktionsresurs och av maskinkunden som leverantör till fordonsindustrin. Prövningen har varit extra kritisk dels därför att produkten är kvalitetskritisk, dels därför att den produktionscell som byggs upp blir sk single source för produkten.

Involverade parter är den biltillverkande slutkunden, deras primärleverantör, den komponenttillverkande maskinkunden samt Impact Coatings.

Slutkunden har godkänt att primärleverantören använder den aktuella lösningen för sina leveranser. Primärleverantören är också färdig med sin prövning och har meddelat komponenttillverkaren att de avser att lägga en produktionsorder hos dem. I andra änden har Impact Coatings och komponenttillverkaren kommit överens om beläggningsmaskinens specifikationer och leveransvillkor. Systembeställningen blir bindande så fort primärleverantören ställt ut sin skriftliga produktionsorder, vilket väntas ske inom några veckor. Under tiden förbereds tillverkningen av maskinen.

Den avgörande fördelen med Impact Coatings teknologi, i detta fall en PlastiCoater 400, är   möjligheten att integrera hela produktionsflödet i en Lean produktionscell. Slutkontroll av produkten kan då verkställas med ett minimum av objekt i flödet, vilket ger möjlighet att kontinuerligt anpassa processparametrarna för de inledande, kvalitetskritiska produktionsstegen baserat på det slutliga utfallet. I en traditionell, batchproduktion med formsprutning hos en leverantör och metallisering hos en annan ges inte denna möjlighet, vilket riskerar kassation av hela partier. Dessutom möjliggör den korta ledtiden i Lean-cellen mer efterfrågestyrda just-in-time-leveranser. 


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.